Rosyjscy deputowani pracują nad ustawą, która zobowiąże dzieci do transferowania określonej części pensji na rzecz własnych rodziców. Alternatywne wobec systemu emerytalnego pomysły na pomoc seniorom wprowadzają również Chiny i Indie.
– Możliwości obecnego państwowego systemu emerytalnego nie odpowiadają potrzebom obywateli. Chcemy, by siła nabywcza emerytur przystawała do rzeczywistości. W tym celu należy zwiększyć wypłaty, korzystając z pomocy dzieci emerytów – powiedział dziennikowi „Izwiestija” deputowany Igor Zotow, przewodniczący Rosyjskiej Partii Emerytów. Według propozycji posłów każde pracujące dziecko powinno przekazywać na poczet emerytury żyjącego rodzica po 2 proc. miesięcznych zarobków (czyli w sumie 4 proc. na ojca i matkę).
Szczegółowy schemat transferu tych pieniędzy ma być opracowany przez rząd po przyjęciu ustawy. Najprawdopodobniej dopłaty do emerytur rodziców będą potrącane przez pracodawcę i przesyłane do Funduszu Emerytalnego Federacji Rosyjskiej (PFRF), miejscowego odpowiednika ZUS. Zgodnie z projektem ustawy rodzice pozbawieni praw rodzicielskich lub faktycznie niebiorący wcześniej udziału w wychowaniu potomka nie będą się mogli ubiegać o pieniądze od dzieci. O dopłatach do emerytur mogą też zapomnieć alkoholicy i narkomani.