Zwolnienia są częścią planu restrukturyzacji firmy. Mają wejść w życie na początku przyszłego roku. Dotyczyć będą głównie pracowników obsługujących deficytowe loty na krótkich i średnich dystansach. W latach 2011-2013 redukcje dotknęły 5600 osób. 

Zarząd firmy oświadczył, że sytuacja poprawia się, jednak należy dalej ograniczać wydatki, co oznacza konieczność zwolnień. 

Obecnie w grupie Air France-KLM zatrudnionych jest ponad 100 tys pracowników stałych i czasowych.