Strategiczny plan rozwoju Toru Wyścigów Konnych na Służewcu przez Totalizator Sportowy zakłada nie tylko przywrócenie świetności obiektowi organizacji gonitw, ale także uczynienie z niego nowoczesnego i wielofunkcyjnego centrum hotelowo-konferencyjnego.

cykl: Inwestycje na Torze Wyścigów Konnych

– Tor Wyścigów Konnych na Służewcu jest dla nas aktywem strategicznym. A to oznacza, że jako gospodarz chcemy przywrócić go mieszkańcom Warszawy. Uczynić bardziej atrakcyjnym, ale jednocześnie zachowując i rozwijając podstawową funkcję, jaką są wyścigi konne – podkreśla Wojciech Szpil, prezes Totalizatora Sportowego.
Teren Toru Wyścigów Konnych dzierżawi Polski Klub Wyścigów Konnych, który w ubiegłym roku zawarł z Totalizatorem Sportowym umowę, w ramach której wyraża zgodę na opracowanie przez TS i realizację własnej koncepcji zagospodarowania terenu Toru Wyścigów Konnych. Zawiera ona m.in. wybudowanie przez TS (bądź inne podmioty) hoteli, biurowców czy obiektów rekreacyjnych. Totalizator Sportowy wpadł na pomysł, by pozyskać do inwestycji inwestorów zainteresowanych budową takich obiektów. Do pomocy przy ich znalezieniu i ustaleniu zasad współpracy TS zatrudnił renomowaną międzynarodową firmę doradczą PwC. Pomysł Totalizatora polega na tym, by pozyskani inwestorzy budowali takie obiekty, jak np. hotele, budynki usługowe i mieszkalne, budynki zaplecza, budynki biurowe, wielofunkcyjną halę (z przeznaczeniem na imprezy sportowe, targowe itp.). Szczegóły zostaną dopiero uzgodnione. W zależności od tego, jaką docelową strategię zagospodarowania poszczególnych obszarów realizować będą inwestorzy, zgodnie z szacunkami całościowy projekt będzie wart od 700 milionów do nawet 1 miliarda złotych. Każdy z inwestorów otrzyma status poddzierżawcy i prawo do czerpania zysków z działalności w ramach wybudowanej infrastruktury.
– Kolejnym etapem przywracania tego terenu do funkcji rekreacyjno-sportowych będzie rozpoczęcie prac przez inwestorów pozyskanych we współpracy z PwC – podkreśla Wojciech Szpil.
Inwestycje to jednak tylko część koncepcji Totalizatora Sportowego na rozwój Toru Wyścigów Konnych na Służewcu. Innym wymiarem rzeczonego planu jest rewitalizacja obiektów znajdujących się na terenie toru. Spółka zaczęła je już w momencie rozpoczęcia 30-letniej dzierżawy Toru Wyścigów Konnych Służewiec w 2008 roku – od tamtego czasu przeprowadzono wiele prac mających w pierwszej kolejności umożliwić wykonywanie podstawowej funkcji służewieckich obiektów – organizacji wyścigów konnych. W kolejnych latach spółka inwestowała w odbudowę podupadłej infrastruktury, dzięki czemu możliwe było zabezpieczenie organizacji gonitw, zarówno od strony technicznego zaplecza sportowego, ale również bezpieczeństwa i komfortu widzów. W tym roku remonty i modernizacje zabytkowych obiektów służewieckiego toru dotyczyć będą obiektów istotnych z punktu widzenia organizacji gonitw Oddziału Wyścigi Konne Służewiec. Zaplanowane w 2013 r. roboty budowlane dotyczyć będą budynków: trybuny I i trybuny II, stajni, budynków mieszkalnych oraz budowy stacji PZO. Przewidywany koszt prac zaplanowanych na najbliższe miesiące zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Planem Rzeczowo-Finansowym wyniesie ponad 35 mln zł.
– Zależy nam na tym, by Służewiec odzyskał swój blask. Jest to bowiem perła architektury hippicznej na skalę światową. Z drugiej strony chcemy, by mógł się rozwijać utrzymując swój charakter. Dlatego wśród nowych funkcji, jakie mogą się pojawić na tym pięknym terenie, dominować będą te związane ze sportem i rekreacją – podkreśla Grzegorz Sołtysiński, członek zarządu Totalizatora Sportowego.
Partner merytoryczny: Totalizator Sportowy

Adam Kozłowski