Cykl: Gracze Lotto wspierają kulturę

Od 25 do 27 września 2013 r., już po raz trzeci w Sopocie odbędzie się Europejskie Forum Nowych Idei. Na EFNI, organizowanym przez Konfederację Lewiatan, co roku spotykają się ludzie biznesu, nauki i kultury. Drugiego dnia forum, podczas panelu zatytułowanego „Czy kultura uratuje europejską gospodarkę?” uczestnicy zastanowią się, czy obecne modele finansowania kultury są adekwatne do wyzwań, które niesie ze sobą kryzys gospodarczy.

– W ostatnich latach w Europie wystąpiły dwa równoległe kryzysy – gospodarczy i strukturalny sektora kultury. Chociaż wiele zostało zrobione, aby pokonać pierwszy z nich, ten drugi pozostał w cieniu – uważa Paweł Potoroczyn, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Jego zdaniem europejska strategia antykryzysowa koncentruje się przede wszystkim na gospodarce, co ma jedną zasadniczą wadę – w tym wymiarze niedostrzegalna jest rola kultury. Potoroczyn dodaje, że przemysły kulturalny i kreatywny odgrywają ważną rolę w pobudzaniu wzrostu gospodarczego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i pozytywny wpływ na inne sektory, jak np. produkcję, rzemiosło i turystykę. Dyrektor IAM wyjaśnia, że olbrzymi potencjał kultury jako środka naprawczego dla kryzysu jest niedostatecznie wykorzystany, a i sam europejski sektor kultury wydaje się poważnie chory. - W wielu krajach cięcia budżetowe dotknęły kulturę, a sektor prywatny jest mniej skłonny ją finansować. W efekcie dostęp do finansowania jest trudniejszy niż kiedykolwiek wcześniej – mówi Potoroczyn.

Inicjatorem organizacji panelu dyskusyjnego na temat finansowania kultury jest Totalizator Sportowy. Dlaczego? – Jak mało kto w Polsce mamy wiedzę na ten temat. Wspieranie kultury jest szczególnie ważne w działalności naszej spółki, – tłumaczy Wojciech Szpil, prezes Totalizatora Sportowego. Właściciel marki LOTTO każdego roku przekazuje miliony złotych na Fundusz Promocji Kultury. – W 2012 roku było to ponad 156 mln, a w pierwszej połowie 2013 r. to już ponad 72 mln zł - informuje Szpil. Dodaje, że dzięki dopłatom do gier liczbowych i loterii przez ostatnie dziesięć lat Totalizator dofinansował polską kulturę kwotą sięgającą 1,3 mld zł. Środkami tymi dysponuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które tylko w 2012 r. zrealizowało dzięki temu 1100 projektów, między innymi Festiwal Malta 2012 w Poznaniu, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage w Toruniu oraz Festiwal Filmowy Planete Doc.

W trakcie panelu dyskusyjnego EFNI w Sopocie uczestnicy spróbują także odpowiedzieć na pytania, jak kultura może wesprzeć konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej, dlaczego biznes powinien wesprzeć kulturę oraz jakie są sposoby efektywnego jej finansowania.

PARTNER MERYTORYCZNY: Totalizator Sportowy

Piotr Boniecki