Wskaźnik wyprzedzający koniunktury, informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w lipcu spadł o 0,4 punktu w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca. Analitycy BIEC zaznaczają jednak, że niewielkiej korekty należało się spodziewać po bardzo silnym, przekraczającym 4 punkty wzroście, odnotowanym w ubiegłym miesiącu.

Potwierdza się obserwowane w ostatnich miesiącach wygaszanie negatywnych tendencji w gospodarce. Zapowiada to wejście w fazę ożywienia. Analitycy Biura podkreślają jednak, że będzie się to działo stopniowo.
Według nich decydująca dla skali przyszłego ożywienia będzie sytuacja w krajach Unii Europejskiej i nieograniczanie rządowych wydatków na inwestycje.