Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 111 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 94-118 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 296,83 mln zł wobec 293,26 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 157,59 mln zł wobec 146,13 mln zł rok wcześniej.

Według prognoz analityków, wynik odsetkowy banku w drugim kwartale mógł wynieść od 262 do 283 mln zł, przy konsensusie na poziomie 267 mln zł. Wynik z opłat i prowizji ukształtował się według nich na poziomie od 142 do 147 mln zł, przy konsensusie wynoszącym 145 mln zł.

Aktywa razem banku wyniosły 57,14 mld zł na koniec II kw. 2013 r. wobec 52,74 mld na koniec II kw. 2012 r.

W okresie I-II kw. 2013 r. bank miał 254,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 221,18 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2013 r. wyniósł 253,59 mln zł wobec 225,66 mln zł zysku rok wcześniej.