Mnożą się krytyczne komentarze zapowiedzi zawieszenia przepisów chroniących przed nadmiernym zadłużaniem państwa. Obecnie uniemożliwiają one zwiększenie deficytu budżetowego, jeśli wysokość długu publicznego przekracza 50 procent w stosunku do PKB. Na potrzeby nowelizacji ten przepis zostanie zawieszony - poinformował wczoraj premier. 

Zapowiedź nowelizacji budżetu nie jest dla eksperta zaskoczeniem. Taki scenariusz był do przewidzenia już podczas pisania budżetu - uważa Wiktor Wojciechowski. 

Premier Donald Tusk poinformował, że w kasie państwa zabraknie około 24 miliardów złotych. Szczegóły nowelizacji poznamy w sierpniu, ale już teraz wiadomo, że konieczne będzie zwiększenie deficytu budżetowego. Szef rządu zapowiedział, że chce zwiększyć deficyt o 16 miliardów złotych. Około 8 i pół miliarda oszczędności będzie pochodziło z oszczędności w poszczególnych ministerstwach.