Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w czerwcu br. o 3,0% wyższa niż przed rokiem i o 2,8% wyższa w porównaniu z majem br - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 3,1% wyższym w porównaniu z majem br - informuje GUS.

Dwunastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało wyniki produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu na od 0,3% spadku do 2,1% wzrostu przy średniej w wysokości 1,27% wzrostu (wobec spadku o 1,8% r/r w maju br.).

Spadły natomiast ceny produkcji przemysłowej

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) spadły w czerwcu br. o 1,5% w ujęciu rocznym, podał Główny Urząd Statystyczny w komunikacie. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,5%.

Ekonomiści ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się, że deflacja producentów w ostatnim miesiącu wyniosła od 1,5% r/r do 2,2% r/r, przy średniej na poziomie 1,86% r/r (wobec -2,5% r/r w maju).

Spadły ceny kopalin energii, ciepła, wzrosły ścieków i śmieci

"Obniżono ceny w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (o 11,2%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,4%) oraz przetwórstwo przemysłowe (o 0,9%) Podniesiono natomiast ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 2,0%)" - głosi komunikat.

GUS podał, że ceny produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2013 r. były o 0,1% niższe niż w poprzednim miesiącu oraz o 1,0% niższe niż w grudniu ub. roku i o 2,0% niższe niż w czerwcu 2012 r.

Wzrost produkcji w 24 na 35 działów

"W stosunku do czerwca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych - o 16,8%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 11,0%, mebli - o 9,9%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 9,3%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - 7,7% oraz papieru i wyrobów z papieru - o 4,7%" - czytamy w komunikacie.

Spadek w budownictwie, w przemyśle farmaceutycznym, produkcji komputerów

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku wystąpił w 9 działach, m.in. w produkcji metali - o 10,8% wyrobów farmaceutycznych - o 8,1%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 3,3% oraz w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 1,9%, podał też GUS.

"W stosunku do czerwca ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 20,8%, w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 20,2%, a w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 11,3%" - czytamy dalej w materiale.

GUS podał wcześniej, że w całym 2012 r. produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się o 1,0%.