W ocenie Konfederacji Lewiatan Polsce grozi trwała stagnacja gospodarcza, a co za tym idzie: wyższe bezrobocie, frustracja wielu grup społecznych i nasilenie emigracji młodzieży.

Można temu zapobiec poprzez zwiększenie inwestycji, co – jak podkreśla Jeremi Mordasewicz, ekspert Konfederacji Lewiatan – umożliwi tworzenie nowych miejsc pracy i zwiększenie produktywności w firmach. Przedsiębiorcy potrzebują jednak odpowiedniego otoczenia, by decydować się na nowe inwestycje.

– Polsce grozi trwałe spowolnienie wzrostu gospodarczego. Możemy bardzo wolno rozwijać się przez lata, a to by groziło wzrostem bezrobocia i jednocześnie zwiększeniem emigracji młodzieży – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Jeremi Mordasiewicz, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem przedstawicieli pracodawców firmy, które aktualnie starają się wychodzić ze spowolnienia gospodarczego napotykają na swojej drodze wiele przeszkód – w tym m.in. biurokrację, niestabilność prawa i systemu podatkowego, przewlekłość postępowań sądowych i inwestycyjnych. Warunkiem do tego, aby mogły swobodnie się rozwijać i generować wzrost gospodarczy jest zwiększenie produktywności i inwestycji. Do tego potrzebne jest jednak wsparcie instytucjonalne i zmiany w prawie.

Po pierwsze - inwestycje, po drugie - inwestycje, po trzecie - inwestycje...

– Musimy, po pierwsze, zwiększyć nakłady inwestycyjne, bo to pozwala tworzyć miejsca pracy i zwiększać produktywność w firmach. Musimy też wychodzić poza europejskie rynki zbytu – podkreśla Jeremi Mordasewicz.

Zdaniem eksperta wzrost zatrudnienia jest wspólnym celem zarówno rządu, jak i pracodawców. Dlatego potrzebna jest współpraca w tym zakresie.

– Jeżeli my będziemy więcej inwestować, to jednocześnie będą powstawały miejsca pracy. Ale żebyśmy mogli więcej inwestować, to rząd musi wykonać również swoje zadanie – tłumaczy. – Rząd i samorządy nie powinny nas wyręczać w roli przedsiębiorców. Natomiast powinni stworzyć dobre warunki zachęcające do inwestowania w naszym kraju: umożliwiające obniżenie kosztów i ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej.

Konfederacja Lewiatan ogłosiła w piątek (12 lipca) Manifest Przedsiębiorców, w którym domaga się od rządu m.in. rozwiązania bieżących problemów, długofalowego planowania oraz umiejętności nowoczesnego myślenia o zmianach w społeczeństwie i ekonomii.