"Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca maja br.)  wyniosła w czerwcu br. 13,2% i w porównaniu do maja br. spadła o 0,3 punktu procentowego" - głosi komunikat.

W urzędach pracy w końcu czerwca zarejestrowanych było 2 112,3 tys. osób bezrobotnych. W ciągu miesiąca ich liczba spadła o 64,0 tys. (o 2,9%).

"Zatem drugi miesiąc z kolei spadek liczby bezrobotnych był silniejszy niż przed rokiem, co można uznać za oznakę stopniowej poprawy sytuacji na rynku pracy" - czytamy dalej.

Resort podkreśla, do obniżenia się bezrobocia przyczyniła się sukcesywnie zwiększająca się liczba wyłączeń z ewidencji, spowodowanych w głównej mierze podejmowaniem pracy, w tym prac sezonowych (m.in. w turystyce, budownictwie, przy zbiorach owoców, itd.), niepotwierdzeniem gotowości do podjęcia pracy, jak również aktywizacją bezrobotnych w ramach aktywnych form.

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że na obniżenie się stopy bezrobocia mają też wpływ interwencje na rynku pracy, jakie państwowe służby zatrudnienia podejmują dzięki środkom z Funduszu Pracy oraz pewne ożywienie w gospodarce.