W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 2,9% i wyniosło 3.808,63 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,2% m/m i wyniosło 5.488,0 tys. osób, podał GUS

Analitycy ankietowani przez ISBnews uważali, że wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim miesiącu zwiększyły się o 1,3-2,8% r/r, przy średniej na poziomie 2,1% r/r (wobec 2,3-proc. wzrostu w maju). Według nich, spadek zatrudnienia w tym sektorze wyniósł 0,8-1,0% r/r przy średniej na poziomie 0,9% (wobec 0,9-proc. spadku r/r w maju br.).