Rezolucja stwierdza, iż dzięki nieustępliwości Parlamentu wprowadzono w wieloletnim budżecie istotne zmiany. Budżet stanie bardziej przejrzysty i lepiej przystosowany do potrzeb. Uelastycznienie wydatków pozwoli, że pieniądze na przyszłe siedem lat będą mogły zostać w pełni wykorzystane. Jeśli nie zostaną wydane w jednym roku, przejdą na kolejny i nie będą już musiały wrócić do budżetów państw płatników netto.

Rezolucja zwraca uwagę na umożliwienie dokonywania rewizji wydatków na półmetku, co pozwoli przeznaczać pieniądze na sprawy najbardziej pilne. Parlament przypomniał, że głosowanie nad przyjęciem budżetu nie będzie możliwe, bez absolutnej gwarancji, że zaległe płatności na kwotę ponad 7 miliardów euro za rok 2013 r. zostaną w pełni pokryte, do czego państwa się zobowiązały.

Posłowie z zadowoleniem stwierdzili, że udało się przeznaczyć większe sumy na ważne programy. Wśród nich Erasmus, na badania naukowe oraz dodatkowy miliard euro na pomoc dla osób najuboższych.
Polscy europosłowie głosowali za przyjęciem rezolucji, bowiem jak mówili, w obecnej sytuacji, więcej nie można było osiągnąć.