Przypomnijmy z unijnej kasy do 2013 roku będzie to kwota 96 miliardów euro. Ponadto, w nowym budżecie Polska znowu dostanie najwięcej spośród wszystkich krajów. 

Prawie 73 miliardy euro zostaną przeznaczone na politykę spójności, która wyrównuje różnice w rozwoju Unii Europejskiej. To pieniądze na biedne regiony, drogi, oczyszczalnie ścieków, czy na wspieranie przedsiębiorczości i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Jedyna różnica jest taka, że tym razem o pieniądze może być trudniej, bo zmienione zostały reguły wykorzystywania unijnych funduszy. Powinni o ty pamiętać ich odbiorcy podczas przygotowywania wniosków na dofinansowanie projektów.