Od 2010 roku rynek rósł średnio o 7,1% w skali kwartału, co sprawiło, że obligo wierzytelności zarządzanych przez windykatorów niemal podwoiło się. 

Na koniec 2011 r. firmy zrzeszone w KPF obsługiwały 4,44 mln wierzytelności o łącznej wartości 25 mld zł. 

"W strukturze wierzytelności dominują te, zarządzane na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych - na koniec 2012 roku łączna ich wartość przekroczyła 22,5 mld zł. Od początku 2010 roku obserwowany jest też wyraźny wzrost w tym segmencie rynku wierzytelności – w ciągu ostatnich trzech lat łączna wartość portfeli obsługiwanych w imieniu funduszy sekurytyzacyjnych wzrosła ponad 3-krotnie" - podano w raporcie. 

KPF poinformowała, że wierzytelności kupione i obsługiwane w imieniu własnym spółek stanowią wartościowo stosunkowo mały odsetek w obsługiwanych portfelach, zaś od początku 2010 roku widoczny jest spadek udziału wierzytelności kupionych w całkowitej wartości portfeli. 

Wśród wierzytelności zleconych (z wyłączeniem obsługiwanych na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych) zdecydowanie dominują obsługiwane na zlecenie banków. Pozostali zleceniodawcy, jak operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług czy towarzystwa ubezpieczeniowe, mają bardzo mały, wręcz niezauważalny udział w portfelach zarządzanych przez spółki windykacyjne. 

W ocenie KPF, przewagę wierzytelności zleconych przez banki można zauważyć również pod względem jednostkowej wartości obsługiwanych spraw - wartość jednej wierzytelności w tej kategorii wynosiła na prawie 25 tys. zł koniec 2012 roku (podczas gdy wartość jednostkowa niezależnie od kategorii przekraczała nieznacznie 5 tys. zł). 

"Wzrostową tendencję odnotowano również w zakresie średniej wartości portfela wierzytelności obsługiwanego przez jedną firmę windykacyjną. Wszystko za sprawą kolejnego zwiększenia się wartości spraw nowo przekazanych do obsługi przez windykatorów. Przeciętna wartość portfela obsługiwanego przez jedną firmę na koniec 2012 roku wynosiła 2,84 mld zł, co stanowi wzrost o niemal 50% w stosunku do końca 2010 roku" - poinformowała prezes Centrum Finansowego Banku BPS Joanna Nowicka-Kempny. 

Autorzy raportu wskazują także, że w strukturze podmiotowej rynku wierzytelności w Polsce widać z jednej strony dominującą pozycję jednej firmy - lidera o udziale w rynku (biorąc pod uwagę saldo wartości obsługiwanych wierzytelności) przekraczającym 40%, a z drugiej - rosnącą konkurencję pomiędzy firmami, których udziały w przeważającej liczbie nie przekraczają 5%.