Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) postanowił nie zmieniać poziomu stóp procentowych i podtrzymał intencję pozostawienia ich na niskim poziomie przy założeniu, że stopa bezrobocia będzie przekraczać 6,5%, a inflacja będzie niższa niż 2,5%, poinformował Fed w komunikacie po posiedzeniu. Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

"W szczególności Komitet postanowił dziś utrzymać docelowy zakres stopy procentowej dla funduszy federalnych na poziomie 0-0,25% i obecnie przewiduje, że ten niski poziom stopy funduszy federalnych zostanie utrzymany tak długo, jak stopa bezrobocia pozostanie na poziomie powyżej 6,5%, inflacja w ciągu roku, dwóch wyniesie nie więcej niż pół punktu procentowego powyżej 2-procentowego celu Komitetu, a długoterminowe oczekiwania inflacyjne będą nadal dobrze zakotwiczone" - głosi komunikat.

Zgodnie z prawem, Komitet dąży do maksymalizacji zatrudnienia w gospodarce i utrzymania stabilności cen, podkreślono.