Uczestnicy szczytu G-8 w Irlandii Północnej doszli do porozumienia w sprawie nowych środków zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i unikaniu opodatkowania - zarówno przez osoby prywatne, jak i spółki.

Deklaracja wydana na szczycie w Lough Erne wymienia automatyczną wymianę informacji między rządami na całym świecie, aby zapobiec, jak to ujmuje "pladze unikania podatków". Szczyt wzywa wszystkie kraje do zmiany przepisów, aby uniemożliwić transfer zysków poza granice i domaga się pełnego ujawnienia własności firm i spółek.

Druga część deklaracji postuluje przejrzystość informacyjną wielkich koncernów wydobywczych - ich dochodów, opodatkowania, transakcji ziemią, respektowania praw mieszkańców.

W trzeciej części mowa jest o redukcji protekcjonizmu i barier biurokratycznych w handlu i gospodarce oraz o powinności uczciwego i czytelnego publikowania przez rządy budżetów, statystyk, kontraktów i wyników wyborów.