Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju br. wzrosło o 2,3% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zmniejszyło się o 0,9% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w maju przeciętnie w firmach zarabiano 3 tysiące 699 złotych 69 groszy brutto.

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 3,4% i wyniosło 3.699,67 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach nie zmieniło się w uję m/m i wyniosło 5.478,6 tys. osób, podał GUS.

Analitycy ankietowani przez ISBnews uważali, że wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim miesiącu zwiększyły się o 2,0-3,0% r/r, przy średniej na poziomie 2,56% r/r (wobec 3,0-proc. wzrostu w kwietniu). Według nich, padek zatrudnienia w tym sektorze wyniósł 0,9-1,0% r/r przy średniej na poziomie 1,01% (wobec 1,0-proc. spadku r/r w kwietniu br.).