Ubiegły rok był drugim z kolei, kiedy realne dochody gospodarstw domowych spadały.

Natomiast poziom średnich wydatków miesięcznych na osobę obniżył się jeszcze bardziej - o 0,8 procent - wynosił 1045 złotych.

Poza tym, w dalszym ciągu notowano spadek spożycia większości podstawowych artykułów żywnościowych, ale rosło za to spożycie owoców.

W 2012 roku ponad połowa badanych gospodarstw domowych oceniała swoją sytuację materialną jako przeciętną, prawie co czwarte jako raczej dobrą, albo bardzo dobrą, co piątek jako raczej złą albo złą.

W ubiegłym roku zajmowało ono mieszkanie o średniej powierzchni 73 metrów kwadratowych i składało sie z 2,8 pokoi.

Z danych GUS wynika poza tym, że w 2012 roku gospodarstwa domowe poprawiały swoje wyposażenie na przykład w telewizory plazmowe lub ciekłokrystaliczne, zmywarki do naczyń, komputery.