Rynek pracy oczekuje na sezonową poprawę - wynika z analiz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego, bezrobocie w kwietniu spadło do 14 procent z 14,3 w marcu. Nadal jest jednak wyższe niż w tym samym czasie przed rokiem, a ogólna sytuacja jest bardzo trudna.

Z danych BIEC wynika, że liczba ofert pracy rejestrowanych w urzędach drugi miesiąc z rzędu znacząco spadła.

Znajduje to przełożenie na wielkość odpływu z bezrobocia. W kwietniu pracę znalazło o ponad 6 tys. bezrobotnych mniej w porównaniu z miesiącem poprzednim.

Pozytywne zmiany można, natomiast odnotować w perspektywie rocznej. Od początku roku liczba osób wyrejestrowujących się z urzędów pracy jest o około 10% wyższa niż w 2012 roku w tym samym czasie.

Według Biura, liczba młodych bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych, długotrwale bezrobotnych oraz powyżej 50 roku życia maleje drugi miesiąc z rzędu.