W czerwcu rząd przejrzy budżet pod kontem jego nowelizacji. Premier zapowiedział, że po takiej lustracji zapadnie decyzja, czy w związku ze słabymi danymi z gospodarki, są potrzebne zmiany w ustawie budżetowej.

Donald Tusk na konferencji prasowej z szefem MSW Bartłomiejem Sienkiewiczem, pochwalił decyzję Komisji Europejskiej o dodatkowych dwóch latach dla Polski na redukcję nadmiernego deficytu. Premier dodał, że decyzja Brukseli nie zmienia faktu, że Polskę czekają decyzje dotyczące oszczędności. Premier zapewnił, że będzie pilnował, aby cięcia nie były zbyt mocno odczuwalne przez zwykłych obywateli.

Donald Tusk podkreślił, że mimo wzrostu gospodarczego bliskiego zeru, wyniki polskiej gospodarki są wciąż dobre na tle innych krajów Unii Europejskiej.

Zgodnie z zaleceniami Komisji w 2013 roku Polska powinna zredukować nadmierny deficyt do poziomu 3,6 procent PKB, a rok później powinien on wynieść 3 procent. Ponadto Bruksela zarekomendowała rządowi w Warszawie między innymi zmiany w kasie rolniczego ubezpieczenia społecznego - KRUS i skuteczniejszą walkę z wysokim bezrobociem wśród młodzieży.