Wskaźnik wyprzedzający koniunktury, informujący o przyszłych tendencjach, w maju ponownie spadł o 1,1 punktu w stosunku do z poprzedniego miesiąca. Według analityków BIEC perspektywy wyraźnego ożywienia gospodarki oddalają się. Obecnie przedsiębiorcy mają gorsze niż przed miesiącem oceny własnej sytuacji finansowej. Szczególnie niepokoi znaczne pogorszenie ocen menedżerów n.t. sytuacji finansowej w zarządzanych przez nich firmach.

Przedsiębiorstwa podejmowały w ostatnim czasie szereg działań zmierzających do ograniczania kosztów prowadzonej działalności. Efekty tych działań dało się zauważyć w pierwszych miesiącach tego roku, gdy sytuacja finansowa przedsiębiorstw ustabilizowała się nieco. Ostatnie dane wskazują jednak, że liczba firm, w których sytuacja pogorszyła się ponownie wzrosła. Mniej jest natomiast przedsiębiorstw, które odnotowały poprawę sytuacji finansowej. Najgorzej wiedzie się firmom z branży odzieżowej.