Poprawę koniunktury sygnalizuje 16% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 17% (przed miesiącem odpowiednio 15% i 21%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w maju oceniany jest mniej pesymistycznie niż w kwietniu, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Bieżący portfel zamówień jest ograniczany w mniejszym stopniu niż w ubiegłym miesiącu, natomiast bieżąca produkcja nieznacznie wzrasta. Odpowiednie prognozy są korzystne, nieco lepsze od formułowanych w kwietniu" - głosi komunikat.

Sytuacja finansowa oceniana jest mniej pesymistycznie niż w kwietniu, w najbliższych miesiącach można oczekiwać niewielkiej poprawy w tym zakresie. Redukcje zatrudnienia mogą być mniejsze od zapowiadanych w kwietniu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal nieznacznie rosnąć, podał też GUS.

Najbardziej korzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują producenci chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 14 – spadek o 2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca), wyrobów farmaceutycznych (plus 12 – spadek o 5 pkt proc.), urządzeń elektrycznych (plus 11 – wzrost o 4 pkt proc.).

Negatywnie koniunkturę oceniają głównie producenci: odzieży (minus 18 – spadek o 1 pkt proc.), metali (minus 12 – utrzymuje się wartość sprzed miesiąca), skór wyprawionych i wyrobów ze skór (minus 10 – spadek o 4 pkt proc.) oraz zajmujący się poligrafią i reprodukcją nośników informacji (minus 9 – wzrost o 4 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca), poinformował także urząd.