Konsumenci sklepów internetowych w całej Unii Europejskiej otrzymają nową usługę. Jedno kliknięcie pozwoli uruchomić procedurę reklamowania zakupionego towaru. Dokument w tej sprawie przygotowała polska posłanka Róża Thun.

Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia odpowiednich organów, odpowiedzialnych za rozstrzyganie poprzez Internet sporów konsumenckich we wszystkich sektorach handlu. Dla kupujących w Internecie zostanie stworzona specjalna platforma oferująca w językach Unii, formularze oraz informująca o najlepszych metodach rozstrzygania sporów. Czas ich rozpatrzenia nie powinien przekraczać trzech miesięcy. Usługi mediacyjne będą nieodpłatne.

Przygotowany przez Różę Thun dokument podpisali już przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz oraz w imieniu Rady minister do Spraw Europejskich Irlandii Lucinda Creighton. Na wdrożenie przepisów Komisja Europejska ma dwa lata.

Przed ostatecznym uruchomieniem, system będzie testowany na „pilotażowych” skargach. Polska posłanka uważa, iż wprowadzenie przepisów stanowić będzie przełom w rozwiązywaniu konsumenckich sporów oraz zachęci do internetowych zakupów.