W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 0,1% i wyniosło 3.830,89 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach zmniejszyło się o 0,2% m/m i wyniosło 5.477,5 tys. osób, podał GUS.

Analitycy ankietowani przez ISBnews uważali, że, spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 0,8-1,0% r/r przy średniej na poziomie 0,89% (wobec 0,9-proc. spadku r/r w marcu br.).

Ekonomiści ci spodziewali się, że wynagrodzenia w tym sektorze w ostatnim miesiącu zwiększyły się o 1,2-2,6% r/r, przy średniej na poziomie 1,61% r/r (wobec 1,6-proc. wzrostu w marcu).