Jacek Dominik podkreśla, że w trudnej sytuacji gospodarczej państwa sięgają po bardziej zdecydowane środki, niż tylko niższe stopy procentowe. Wiceminister zwrócił uwagę, że eksperci MFW od dłuższego czasu podkreślają, że najważniejsze jest wspieranie wzrostu gospodarczego, a obniżki stóp wpisują się w taką politykę. 

Eksperci Funduszu zaznaczają, że pogorszenie sytuacji w Polsce to efekt między innymi spowolnienia w strefie euro. Ekonomiści MFW uważają jednak, że ożywienie gospodarcze jest możliwe jeszcze w tym roku. Prognozowany wzrost PKB na ten rok to 1,2 procent, a na przyszły rok 2,2 procent.