– Jestem świadoma tego, że są uwagi operatorów, zwłaszcza operatorów, którzy są konkurentami Poczty Polskiej i te uwagi są mi znane, bo były podnoszone przez cały proces uzgodnień – przyznaje w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria Małgorzata Olszewska, wiceminister administracji i cyfryzacji.

Uwagi dotyczą głównie pozostawienia Poczcie Polskiej funkcji tzw. operatora wyznaczonego, dostarczającego przesyłki urzędowe, renty i emerytury. Te obowiązki Poczta będzie wypełniać jeszcze przez trzy lata.

– Polska nie jest ewenementem pod tym względem. Takie kraje jak Francja czy Wielka Brytania wyznaczyły takiego operatora na znacznie dłuższy czas, nawet na okres 15 lat – podkreśla Olszewska. – My patrzymy przede wszystkim z punktu widzenia obywatela. Poczta Polska jest przygotowana do tego, aby świadczyć taką usługę powszechną. Ma do tego wymaganą infrastrukturę i tę usługę przez wiele lat świadczyła.

Olszewska podkreśla, że to tylko rozwiązanie przejściowe. Za trzy lata operator wyznaczony będzie wybrany w drodze konkursu, do którego każda firma spełniająca warunki będzie mogła się zgłosić. Wiceminister administracji i cyfryzacji dodaje, że prywatne spółki muszą pamiętać o tym, że operator wyznaczony musi świadczyć usługi nawet tam, gdzie jest to nieopłacalne.

– Owszem, Poczta Polska z tego tytułu dostaje zwrot w postaci wyliczenia kosztu netto, ale również ten koszt netto podlega bardzo ścisłej regulacji, wyliczeniu przez regulatora rynku pocztowego. W związku z tym, to też nie jest tak, że łatwo można sobie tutaj te koszty wyliczyć, bo będą one podlegały szczególnemu nadzorowi – podkreśla Małgorzata Olszewska.

Według niej Poczta Polska daje gwarancję tego, że świadczenia dotyczące ubezpieczeń społecznych zostaną wypłacone na czas. Ponieważ dotyczy to wielu osób, resort chce mieć pewność, że w wyniku zmiany prawa nie zostaną one pokrzywdzone.

Olszewska dodaje jednak, że prywatni operatorzy mogą współpracować z Pocztą Polską. Podkreśla, że ustawa tego nie wyklucza, a z innych rynków takie rozwiązania są znane.

– W Prawie pocztowym nie zapewniliśmy pełnego dostępu do sieci operatora wyznaczonego. Uznaliśmy, że będzie to dostęp do elementów jego sieci, natomiast oczywiście nie wyklucza to możliwości biznesowego porozumienia z Pocztą Polską, do czego zresztą wszystkich operatorów zachęcam – mówi Małgorzata Olszewska.

Ministerstwo jednak, także pod wpływem uwag operatorów, zamierza przyjrzeć się nowemu prawu, które weszło w życie na początku roku. Olszewska przyznaje, że możliwa jest rewizja niektórych przepisów. Jak mówi – przegląd taki może mieć miejsce po około roku obowiązywania nowego prawa.