Rzecznik Kasy Krajowej SKOK Andrzej Dunajski mówi IAR, że decyzja prezydenta potwierdza wcześniejsze zastrzeżenia SKOK-ów do ustawy obejmującej SKOK-i gwarancjami bankowymi i nadzorem KNF. Prezydent zamierza skierować część zapisów nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

"Prezydent widzi również niekonstytucyjność w szeregu zapisów tej ustawy, a zatem potwierdza to o czym mówiliśmy od dawna, że ta ustawa była pisana na kolanie" - dodaje rzecznik.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo - Kredytowych. Zapowiedział zarazem, że skieruje część jej przepisów do Trybunału Konstytucyjnego.

Nowelizacja ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych ma zwiększyć bezpieczeństwo depozytów przez objęcie ich gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Nowe przepisy rozszerzają też kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego nad SKOK-ami oraz umożliwiają bankom lub innym oddziałom SKOK-ów przejmowanie tych kas, które znalazły się w złej sytuacji finansowej.

Jak czytamy w komunikacie wydanym przez Kancelarię Prezydenta na obecnym etapie Bronisław Komorowski podjął decyzję o podpisaniu ustawy ze względu na pozytywne skutki jakie niesie ona dla bezpieczeństwa pieniędzy wielu polskich rodzin oraz dla stabilności krajowego systemu finansowego.

W Kancelarii nadal trwają pogłębione analizy zagadnień konstytucyjnych, gdyż prezydent zamierza skierować część zapisów nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.