"Ci, którzy się spóźnią, dostaną niższe dopłaty"- wyjaśnia Paweł Wojcieszak. Kwota obniżenia to jeden procent dopłaty za każdy dzień opóźnienia. Ostateczny termin składania wniosków to 10 czerwca.

W ewidencji producentów zarejestrowanych jest ponad 2 miliony rolników, natomiast wnioski o przyznanie płatności składa rokrocznie około 1,4 miliona rolników.