Poczta Polska w coraz większym stopniu przenosi swoje działania do internetu. Klienci biznesowi Poczty otrzymali możliwość korzystania z usługi elektronicznego potwierdzenia odbioru listów poleconych. Korzyść? Krótszy obieg informacji, likwidacja papierowej „zwrotki” i wymierne oszczędności po stronie kosztów.
Reklama

Poczta Polska po raz pierwszy wprowadziła elektroniczne potwierdzenie odbioru (EPO) przy obsłudze przesyłek poleconych nadawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Teraz usługa jest dostępna dla wszystkich klientów biznesowych.

- Elektroniczne potwierdzenie odbioru znacząco skraca obieg korespondencji i zapewnia komfort w postaci pełnej informacji o statusie doręczenia przesyłki poleconej z opcją potwierdzenia odbioru. Naszym klientom oferujemy obniżenie kosztów prowadzenia biznesu i pełną informacją o statusie przesyłki – mówi Janusz Wojtas, członek zarządu Poczty Polskiej.

Szybciej i taniej dla klientów

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru jest znacznie szybsze od papierowej, żółtej „zwrotki”, której czas przesłania wynosi minimum 3 dni. Teraz informacja o odbiorze listu poleconego jest udostępniania praktycznie od ręki. Nowe rozwiązanie jest także tańsze od papierowego potwierdzenia. W wersji podstawowej kosztuje 1 zł, zamiast 1,90 zł. Usługa stosowana jest do przesyłek poleconych oraz przesyłek firmowych poleconych.

Pełna informacja o przesyłce poleconej

Usługa EPO polega na przekazaniu nadawcy informacji o stanie realizacji doręczenia przesyłki wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

- Pracujemy też nad elektronicznym potwierdzeniem doręczenia dla klientów indywidualnych. Klient będzie otrzymywał elektroniczne potwierdzenie e-mail lub sms-em, że jego przesyłka rejestrowana została doręczona. Testy, które już przeprowadziliśmy pokazały, że jest bardzo wysokie zainteresowanie tym rozwiązaniem. My to traktujemy jako wartość dodaną dla klienta. Nowa funkcjonalność może się pojawić w ciągu kilku miesięcy – mówi Janusz Wojtas.