Stopa bezrobocia skurczyła się o 0,3 pkt proc. i wyniosła 14 proc. Do spadku przyczyniło się pojawienie się zwiększonej liczby prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i turystyce. Bezrobocie skurczyło się również dlatego że zwiększyła się grupa osób bez zajęcia kierowana przez urzędy pracy na staże czy do wykonywania robót publicznych.

Zdaniem analityków w następnych miesiącach sytuacja na rynku pracy będzie się poprawiać. Głównie dlatego, że pojawiać się będzie coraz więcej sezonowych miejsc pracy.

– Ale od września zarejestrowanych osób bez zajęcia zacznie znów przybywać, bo na rynek wkroczą absolwenci różnego typu szkół. W efekcie w grudniu stopa bezrobocia może wzrosnąć do 14,4 proc. – twierdzi Karolina Sędzimir, ekonomista PKO BP.