Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, otrzymał Certyfikat Odpowiedzialnej Gry przyznawany przez European Lotteries and Toto Association. Uzyskanie tego jednego z najważniejszych Certfikatów w branży loteryjnej poprzedził niezależny audyt zrealizowany przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. W ten sposób marka LOTTO dołączyła do światowej czołówki firm loteryjnych oferujących najbezpieczniejsze gry i loterie.
Reklama

Przyznanie certyfikatu jest efektem kilkuletniego procesu wprowadzania zmian w zasadach projektowania gier, prowadzenia działań marketingowych, a także organizacji szkoleń dla sprzedawców oraz programów badawczych i edukacyjnych skierowanych do Graczy. Jest potwierdzeniem skuteczności wspomnianych działań na rzecz bezpiecznej gry.

„Uzyskanie przez Totalizator Sportowy certyfikatu świadczy o tym, że nasze działania na rzecz odpowiedzialnej gry zostały w pełni docenione przez organizacje międzynarodowe. Pokazuje to, że jesteśmy w europejskiej czołówce nie tylko jeśli chodzi o wyniki finansowe, ale także, a nawet przede wszystkim, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i komfort naszych Graczy - powiedział Wojciech Szpil, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego

Certyfikat Odpowiedzialnej Gry European Lotteries

Standardy Odpowiedzialnej Gry zostały wprowadzone przez European State Lottery and Toto Association w 2007 roku. W ramach certyfikacji ocenianych jest 11 obszarów, które obejmują między innymi: badania, szkolenia pracowników, programy dla sprzedawców, projektowanie gier, reklamę i marketing oraz edukację graczy. Oceny dokonuje niezależny audytor, a certyfikat przyznawany jest na okres trzech lat.

European State Lottery and Toto Association to organizacja, która powstała w 1997 roku, aby reprezentować europejskie loterie narodowe oraz organizacje, które posiadają licencje
na prowadzenie gier losowych. Celem organizacji jest między innymi: promowanie efektywnej komunikacji pomiędzy europejskim i międzynarodowym sektorem gier, instytucjami Unii Europejskiej oraz rządami europejskimi, a także ustanowienie forum wymiany informacji i doświadczeń dot. m.in. edukacji oraz technologii.

Działania podejmowane przez Totalizator Sportowy na rzecz odpowiedzialnej gry

Totalizator Sportowy dba o bezpieczeństwo swoich Graczy już na etapie projektowania gier. W tym celu zostały ustalone specjalne procedury dotyczące tworzenia nowych produktów. Przy ich projektowaniu wykorzystywane jest międzynarodowe narzędzie Gam-GaRD, które bada ryzyko uzależnienia od danego produktu.

Szczególnie ważne dla bezpieczeństwa Graczy i skuteczności podejmowanych działań jest odpowiednie zachowanie sprzedawców. Kandydaci na pracowników punktów sprzedaży LOTTO zapoznawani są podczas specjalnych szkoleń z zasadami bezpiecznej gry i odpowiedzialnej sprzedaży. To nie wszystko, bowiem dodatkowo takie szkolenia
są organizowane także w trakcie ich pracy. Warto dodać, że sprzedawcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z „Siedmioma zasadami bezpiecznej gry”, opracowanymi przez Totalizator Sportowy. Zwracają one uwagę między innymi na kwestie związane z pełnoletnością Graczy czy ochroną przed uzależnieniem.

Totalizator Sportowy wspólnie z Fundacją LOTTO Milion Marzeń prowadzi także działania edukacyjne adresowane bezpośrednio do Graczy. Na stronach internetowych stworzona została specjalna sekcja, w której można znaleźć informacje na temat wsparcia terapeutycznego osób uzależnionych, organizacji konferencji na temat uzależnień, a także podsumowania badań prowadzonych w tym zakresie przez Fundację. Z myślą o Graczach utworzona została także specjalna infolinia. Pod numerem telefonu 800 100 800, można otrzymać informacje na temat bezpiecznej gry.

Podobne założenia towarzyszyły także opracowaniu przyjętych w kwietniu 2013 roku zasad odpowiedzialnej komunikacji marketingowej. Zgodnie z nimi komunikacja produktów oferowanych przez Totalizator Sportowy nie może być kierowana do osób niepełnoletnich, osób szczególnie podatnych na uzależnienie od gier liczbowych i loterii pieniężnych, a także osób wykluczonych społecznie lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Ponadto, zgodnie z przyjętymi zasadami, osoby z tych grup nie mogą występować
w przekazie reklamowym w istotnej roli, np. Gracza bądź osoby odnoszącej korzyści z gry. Skuteczność prowadzonych działań monitorowana jest w badaniach, których realizacja jest zlecana niezależnym ośrodkom. Dotyczą one między innymi: potrzeb i oczekiwań Graczy, ryzyka związanego z uzależnieniem oraz wpływu gier na społeczeństwo.

Z punktu widzenia zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa Klientom, najważniejsze są badania dotyczące ryzyka uzależnienia od gier. Ich wyniki pokazują, że gry Totalizatora Sportowego należą do tych, które uzależniają najmniej. Dodajmy, że także odsetek uzależnionych lub będących w grupie ryzyka należy do najmniejszych, np. zgodnie z badaniami prowadzonymi przez CBOS w 2011 roku, wysoki poziom ryzyka uzależnienia dotyczy jedynie 2,5% badanych, niski - 32%, a brak problemu - aż 65,5% badanych. Również w opinii terapeutów zajmujących się tą tematyką, produkty oferowane przez Totalizator Sportowy pod marką LOTTO postrzegane są jako gry o niskich skutkach ubocznych i raczej niskim zagrożeniu społecznym.