Piotr Serafin mówił, ze polska opinia publiczna koncentruje się na sporze naszego kraju z Komisją Europejską o 80 milionów euro z programu wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych. Tymczasem - zdaniem ministra - nie powinniśmy zapominać, że ta kwota stanowi małą część z 800 milionów euro, które przyznano naszemu krajowi.

Piotr Serafin dodał, że obecnie powinniśmy skoncentrować się na przygotowaniach do sporu sądowego z Komisją Europejską.

Odnosząc się do unijnych planów budżetowych na lata 2014 - 2020, minister mówił, że negocjacje zbliżają się do końca. Parlament Europejski stara się przekonać państwa członkowskie o konieczności zwiększenia budżetu Unii. Chodzi o kwitę 11 miliardów euro. Gość Polskiego Radia jest zdania, że podczas trwania prezydencji irlandzkiej, do końca czerwca, europejskie rządy mogą dojść do porozumienia w tej sprawie. Prawdopodobnie brakujące pieniądze trafią do budżetu nie od razu, lecz w kilku ratach.