Bezrobocie w Hiszpanii osiągnęło rekordowy poziom - 27,16 procent. W porównaniu z poprzednim kwartałem urzędy pracy zarejestrowały o prawie 240 tysięcy więcej bezrobotnych.

6 milionów 202 tysiące 700 osób - to największa liczba bezrobotych w dziejach Hiszpanii. Z badań Narodowego Istytutu Statystyki wynika, że poziom bezrobocia wzrasta miesięcznie średnio o 1,15 punktu procentowego.

Od początku roku ponad 320 tysiący osób zdecydowało się albo na szukanie pracy w innych krajach, albo - w przypadku imigrantów - na powrót do domu.

Wciąż nie maleje bezrobocie wśród osób młodych, mających poniżej 30 lat. Średnio, bez zatrudnienia, jest co druga z nich.