PKN Orlen opublikuje wyniki za I kwartał w czwartek, 25 kwietnia.

Analitycy z 6 domów maklerskich uwzględnionych w prognozie szacują, że przychody grupy w I kwartale wyniosły 27.057 mln zł-29.759 mln zł, przy konsensusie na poziomie 28.762 mln zł wobec 28.682 mln zł w analogicznym okresie 2012 roku.

W I kw. 2013 roku grupa PKN Orlen mogła osiągnąć skonsolidowany zysk operacyjny w wysokości 240 mln zł-487 mln zł, przy konsensusie na poziomie 359 mln zł zysku wobec 939 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. W 2012 r. łączny przerób ropy naftowej w grupie wyniósł 27,9 mln ton.