73 procent ankietowanych ma dobre i bardzo dobre zdanie o bankach. Nie jest tym zaskoczony prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, bo jak mówi, w okresie kryzysu nie upadł żaden polski bank. Nie korzystał nawet z pomocy państwa. Wyniki finansowe sektora w ostatnich dwóch latach były rekordowo dobre. Z badania wynika jednak także, że część osób wciąż nie odróżnia banku od parabanku, zauważył prezes. "To napawa nas wielką troską, że jeszcze dzisiaj kilkanaście procent klientów, jak pokazują badania nie rozróżnia banków od instytucji typu Amber Gold i tutaj musimy przyjść z informacją", mówił Krzysztof Pietraszkiewicz.

Klienci ufają bankowi, z którego usług korzystają, bardziej niż Narodowemu Bankowi Polskiemu. Ponad połowa ankietowanych uważa, że banki mają bardzo dobre perspektywy rozwoju. Badanie przeprowadzono na przełomie lutego i marca na próbie tysiąca osób.