Z badania przeprowadzonego na próbie 1 tys. dorosłych Polaków w lutym tego roku wynika, że 73% osób ocenia banki dobrze lub bardzo dobrze, zaś 16% ma na ich temat opinię raczej niedobrą lub bardzo niedobrą. Z kolei sami bankowcy uważają w przeważającej części, że opinia publiczna ma na temat banków zdanie raczej korzystne lub bardzo korzystne (83% badanych), zaś 17% Polaków ocenia je raczej niekorzystnie lub bardzo niekorzystnie. 

Ponadto 59% Polaków uważa, że banki to instytucje zaufania publicznego, przeciwnego zdania jest 27% respondentów. 

Ponad połowa respondentów (53%) ocenia także, że pieniądze, które ludzie mają w bankach są bezpieczne, a 48%, że banki dają poczucie bezpieczeństwa. Również ponad połowa badanych (54%) ocenia, że perspektywy rozwoju banków są dobre. 

"W trakcie kryzysu żaden polski bank nie upadł ani nawet nie korzystał z pomocy państwa, wyniki finansowe sektora w ostatnich dwóch latach były rekordowo dobre. Znajduje to również odzwierciedlenie w opiniach klientów, którzy ufają bankom coraz bardziej i mają coraz wyższy poziom satysfakcji z oferowanych im usług" - powiedział prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w komunikacie. 

W porównaniu z poprzednim rokiem, wskaźnik satysfakcji klientów z usług bankowych wzrósł do 77% wobec 72% rok wcześniej. W porównaniu z 2005 r. wskaźnik ten wzrósł prawie dwukrotnie. 

Sektor bankowy cieszy się także lepszą opinią, niż inne firmy z branży finansowej. TRI*M Reputation Index, obrazujący m.in. poziom zaufania, standard usług, sposób komunikacji z rynkiem i klientami, sposób zarządzania, czy odpowiedzialność społeczną dla banków wynosi 28 pkt w 2013 r. (wzrost o 7 pkt proc. w skali roku), dla ubezpieczycieli 22 pkt (wobec 16 pkt rok wcześniej), podczas gdy dla SKOK-ów wartość ta sięgnęła 4 pkt, zaś dla parabanków przyjęła wartość ujemną - minus 15 pkt (rok wcześniej TNS Polska nie pytał o SKOK-i i parabanki).