"Jesteśmy zadowoleni z tego, w jaki sposób rozwija się BRE Bank. Polskę uważamy za drugi podstawowy rynek naszej grupy, chcemy więc rozwijać tu naszą działalność. Myślimy o rozwoju organicznym" - powiedział Blessing "Parkietowi". 

Commerzbank jest obecnie w procesie podwyższania kapitału i ogłosił plan emisji akcji. Rynkowe pogłoski mówią o zamiarze sprzedaży dużej części aktywów brytyjskich, jednak niemiecki właściciel nie zdecydował się na sprzedaż banku w Polsce.

"Biorąc pod uwagę silne powiązanie gospodarek Niemiec i Polski Commerzbank i BRE bardzo do siebie pasują. Na przykład zarówno Commerzbank, jak i BRE mają nowoczesne podejście do bankowości detalicznej. Możemy się od siebie wiele uczyć. Dlatego zaproponowaliśmy podniesienie kapitału, a nie sprzedaż BRE Banku. Gdybym nie był przekonany, że większość naszych akcjonariuszy poprze plan emisji akcji, nie zaproponowalibyśmy go" - podkreślił Blessing.

Prezes Commerzbanku zaprzeczył jednocześnie, jakoby główny akcjonariusz miał domagać się od BRE Banku wcześniejszej spłaty pożyczek o wartości ok. 18 mld zł.

"To czyste spekulacje. Jesteśmy zaangażowani w BRE od około 20 lat. Od początku angażowaliśmy się w jego finansowanie. Dopiero teraz zamierzamy pobrać pierwszą dywidendę od zysków BRE od 2001 r. W ostatnich latach wypracowane zyski zawsze służyły do wzmocnienia banku, aby mógł się rozwijać. Proszę jednak pamiętać, że europejscy regulatorzy chcieliby osłabić powiązania między bankami, aby zwiększyć stabilność całego sektora. Chcą m.in., aby każdy bank miał własne źródła finansowania. Dlatego opracowaliśmy wraz z BRE plan, którego celem jest spełnienie tych oczekiwać. Ale to będzie proces rozłożony na lata i na pewno nie przysporzy BRE problemów płynnościowych, nie ograniczy też jego potencjału do zwiększania portfela kredytów" - powiedział Blessing w wywiadzie.

Akcjonariusze BRE Banku kilka dni temu zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 421,42 mln zł, tj. 10 zł na akcję z zysku za 2012 r.

Zysk netto BRE Banku, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1.203,23 mln zł w 2012 roku wobec 1,234,97 mln zł w analogicznym okresie 2011 r. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2012 r. wyniósł 1.199,48 mln zł wobec 1.066,01 mln zł zysku rok wcześniej.