Sytuacja ta wymusiła na Unii Europejskiej konkretne działania, . zalecenia dotyczące sprawdzania klientów w kilku źródłach - takie zapisy znalazły się t w najnowszej wersji rekomendacji T wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Rekomendacja ta mówi wprost, że banki podczas oceny zdolności kredytowej klienta detalicznego powinny jeśli tylko jest to uzasadnione korzystać z danych dostępnych w biurach informacji gospodarczej m.in. w Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej.

Bez względu jednak na to czy bank korzysta z bankowej czy pozabankowej bazy danych ważna jest jej wiarygodność, która pozwoli na pozyskanie obiektywnych informacji, dających możliwość rzetelnej weryfikacji oświadczeń składanych przez kredytobiorcę, zarówno konsumenta jak i przedsiębiorcę.

Zasady gromadzenia i przechowywania danych w sposób jasny i klarowny reguluje ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych. Opisuje ona zarówno obowiązki wierzyciela wpisującego dane do bazy dłużników jak i prawa osoby zadłużonej. Jednym z ustawowych wymogów jest między innymi obowiązek aktualizacji danych w ciągu 14 dni od spłaty długu, dzięki czemu informacje tam udostępniane odzwierciedlają prawdziwy obraz sytuacji danego klienta.

Nadzór nad biurami informacji gospodarczej sprawuje minister gospodarki.

Andrzej Kulik