KE potwierdziła dofinansowanie dla regionalnej sieci szerokopasmowej o długości ok. 2259 km w województwie warmińsko-mazurskim (całkowity koszt ok. 312 mln zł), 1885 km w województwie podlaskim (251 mln zł) i ok. 2000 km w województwie podkarpackim (295 mln zł). 

Zatwierdzenie dofinansowania przez Komisję Europejską to ostatni etap formalnej akceptacji projektów po potwierdzeniu celowości wydatkowania unijnych środków i braku naruszenia przez inwestycje wolnej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. Uzyskanie zgody KE jest obligatoryjne, jeżeli koszt inwestycji przekracza 50 mln euro. 

Sieć powstaje w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej, która umożliwi dostęp do internetu niemal wszystkim mieszkańcom, przedsiębiorcom i instytucjom publicznym w pięciu województwach. W połowie stycznia br. KE wyraziła zgodę na dofinansowanie budowy  sieci szerokopasmowej w województwie świętokrzyskim o wartości ok. 200 mln zł, a w połowie lutego wydała podobną decyzję dla województwa lubelskiego (wartość inwestycji ok. 385 mln zł).