Po lutym deficyt wynosił 21,68 mld zł deficytu, czyli 61,0% rocznego planu. 

Według zaprezentowanego w ub. tygodniu harmonogramu realizacji budżetu, deficyt po trzech miesiącach br. miał wynieść 24,42 mld zł. tj. 68,7% rocznego limitu. 

Po trzech miesiącach tego roku dochody budżetowe zrealizowano w 20,5%, pozyskując 61,37 mld zł, zaś wydatki zrealizowano w 25,6% (tj. 85,77 mld zł), podał też resort w komunikacie. 

Przychody z prywatyzacji sięgnęły w tym czasie 1,23 mld zł, tj. 24,5% rocznego planu.