Agencja powołuje się na list wiceministra finansów Wojciecha Kowalczyka do resortu pracy z propozycją, aby co najmniej na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki członka OFE zaczęły być stopniowo przenoszone na subkonto w ZUS, który później wypłacałby emeryturę z II filaru.

"Jeśli zmiany te zostałyby wdrożone, przyniosłyby wzrost składek przekazywanych do publicznej części systemu, co zwiększyłoby krótkoterminowe przychody fiskalne, narażając państwo na większe warunkowe zobowiązania w przyszłości, sprawiając, że w sumie zmiany te byłyby neutralne dla ratingu suwerennego" - głosi komunikat.

W piątek w rozmowie z agencję Reuters główny ekonomista Moody's w Europie Środkowo-Wschodniej Jamie Reusche powiedział, że przeniesienie choćby części aktywów OFE do ZUS oznaczałoby, że jeżeli Polska zdecyduje się na przeniesienie części aktywów OFE w ręce państwa, to ryzykuje obniżeniem ratingu.

Jednakże po piątkowej publikacji wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski oświadczył, że agencja została poproszona o ocenę nieistniejącej propozycji.

"Mówiąc o obniżeniu ratingu, agencja oceniała propozycję, którą opisał jej dziennikarz, lecz która była zupełnie inna od prawdziwej propozycji Ministerstwa Finansów. Dodatkowo propozycja ta nigdy nie była nawet rozważana. Moody's po zapoznaniu się z prawdziwa propozycją Ministerstwa Finansów ocenił, że te zmiany w OFE, gdyby zostały wprowadzone, miałaby neutralny wpływ na rating" - napisał Rostowski w oświadczeniu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Rada Ministrów ma zająć się propozycjami zmian w OFE na przełomie maja i czerwca.

Składka emerytalno-rentowa to 7,3% płacy brutto, przy czym obecnie 2,8% płacy brutto jest przekazywane do OFE.

Aktywa netto OFE wyniosły 269,61 mld zł na koniec marca 2013 r.