Wartość kredytów ogółem sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wzrosła o 3,3% r/r do 813,23 mld zł w okresie styczeń - luty 2013 r. Wartość depozytów wzrosła w tym czasie o 4,8% do 726,96 mld zł, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Wartość kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła o 3,9% do 273,28 mld zł, zaś wartość kredytów dla gospodarstw domowych wzrosła w tym okresie o 2,9% do 535,09 mld zł.

Portfel kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych zwiększył się o 4,7% do 324,52 mld zł na koniec lutego, przy czym wartość kredytów w walucie obcej sięgnęła 178,14 mld zł (spadek o 4,6 % r/r), a w złotych wzrosła o 18,8% do 146,38 mld zł na koniec lutego 2013 r.

Wartość kredytów konsumpcyjnych osób prywatnych spadła o 4,4% w skali roku do 121,88 mld zł.

Wartość kredytów ze stwierdzoną utratą wartości ogółem wzrosła o 9,2% do 72,646 na koniec lutego br.

Wartość depozytów przedsiębiorstw spadła o 5,5% do 180,58 mld zł, , zaś wartość depozytów gospodarstw domowych wzrosła o 8,8% w skali roku do 529,63 mld zł.