Senator Henryk Cioch uważa, że wiele z nich jest sprzeczne z ustawą zasadniczą i zapowiada skierowanie nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego. - Nowelizacja ta, będąca w zasadzie nową ustawą, gdyż zmienia 60 z 80-ciu artykułów, zostanie z całą pewnością przez klub parlamentarny PiS zaskarżona do T.K. -powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej.

SKOK-i związane z PiS

Leszek Czarnobaj z PO, sprawozdawca senackiej komisji budżetu i finansów nie dziwi się postawie PiS. Mówi, że nie jest tajemnicą, iż SKOK-i „to jest również domena senatorów i posłów Prawa i Sprawiedliwości”. Polityk przypomina, że główny twórca Kas, senator Grzegorz Bierecki jest związany z tym właśnie ugrupowaniem. Czarnobaj uważa, że opinia Biereckiego ma wpływ na postawę jego kolegów klubowych. Dlatego ingerencja rządzącej dzisiaj koalicji, nawet w szczytnych celach spotyka się z oporem - przekonuje senator PO.

Poprawki przewidują rozszerzenie uwapnień KNF nad kasami

Nowelizacja ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych ma zwiększyć bezpieczeństwo depozytów przez objęcie ich gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Nowe przepisy rozszerzają też kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego nad SKOK-ami oraz umożliwiają bankom lub innym oddziałom SKOK-ów przejmowanie tych kas, które znalazły się w złej sytuacji finansowej. 

Przyjęte dziś przez Senat poprawki musi jeszcze zatwierdzić Sejm.