Kontrowersyjna nowelizacja ustawy o SKOK-ach wraca do Sejmu. Senat do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-pożyczkowych wprowadził 44 poprawki, autorstwa Platformy Obywatelskiej. Jednocześnie Wysoka Izba odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone przez senatorów PiS, którzy finalnie głosowali za nie przyjmowaniem przez Senat nowych rozwiązań.

Senator Henryk Cioch uważa, że wiele z nich jest sprzeczne z ustawą zasadniczą i zapowiada skierowanie nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego. - Nowelizacja ta, będąca w zasadzie nową ustawą, gdyż zmienia 60 z 80-ciu artykułów, zostanie z całą pewnością przez klub parlamentarny PiS zaskarżona do T.K. -powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej.

SKOK-i związane z PiS

Leszek Czarnobaj z PO, sprawozdawca senackiej komisji budżetu i finansów nie dziwi się postawie PiS. Mówi, że nie jest tajemnicą, iż SKOK-i „to jest również domena senatorów i posłów Prawa i Sprawiedliwości”. Polityk przypomina, że główny twórca Kas, senator Grzegorz Bierecki jest związany z tym właśnie ugrupowaniem. Czarnobaj uważa, że opinia Biereckiego ma wpływ na postawę jego kolegów klubowych. Dlatego ingerencja rządzącej dzisiaj koalicji, nawet w szczytnych celach spotyka się z oporem - przekonuje senator PO.

Poprawki przewidują rozszerzenie uwapnień KNF nad kasami

Nowelizacja ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych ma zwiększyć bezpieczeństwo depozytów przez objęcie ich gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Nowe przepisy rozszerzają też kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego nad SKOK-ami oraz umożliwiają bankom lub innym oddziałom SKOK-ów przejmowanie tych kas, które znalazły się w złej sytuacji finansowej.

Przyjęte dziś przez Senat poprawki musi jeszcze zatwierdzić Sejm.