Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) nie wyklucza, że zaproponuje poziom dywidendy od KGHM Polska Miedź wyższy niż rekomendowane przez zarząd 30% rocznego zysku, poinformował wiceminister skarbu Paweł Tamborski.

"Czekamy na strategię KGHM, wiele od niej zależy. Bierzemy niemniej pod uwagę możliwość zaproponowania wyższej dywidendy niż 30% rekomendowane przez zarząd" - powiedział Tamborski dziennikarzom w kuluarach konferencji KBC Securities "CEE Mining Conference".

Prezes KGHM Herbert Wirth mówił w ub. miesiącu, że konglomerat wypłaci dywidendę za rok 2012, ale jej wysokość będzie wypadkową aspiracji rozwojowych i możliwości finansowania.

Jesienią ub. roku minister skarbu Mikołaj Budzanowski mówił, że dywidenda KGHM za 2012 rok powinna przekroczyć 30% rocznego zysku, ponieważ spółka nie musi realizować wszystkich swoich planów inwestycyjnych jednocześnie.

W 2012 r. spółka wypłaciła w sierpniu pierwszą ratę dywidendy w wysokości 17 zł na akcję, a drugą ratę, w wysokości 11,34 zł na akcję - 16 listopada.

KGHM Polska Miedź odnotował 4.868,25 mln zł jednostkowego zysku netto w 2012 r. wobec 11.393,48 mln zł zysku rok wcześniej.

KGHM miał 4.802,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 11.126,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Skarb Państwa posiada nadal 31,79% akcji KGHM.

Pod względem zasobów miedzi KGHM znajduje się na czwartym miejscu na świecie. Łączna produkcja miedzi Grupy KGHM wyniosła 676,3 tys. ton w 2012 roku, co oznacza wzrost o 18% w stosunku do poprzedniego roku.