Dyskutanci zgadzali się, że w Polsce decydującą rolę odgrywają same przedsiębiorstwa, ich determinacja i chęć działania zgodnego ze standardami CSR. Wpływ interesariuszy, zwłaszcza klientów i konsumentów na praktykę postępowania firm jest w warunkach nadwiślańskiego rynku bardzo ograniczony. O wiele większą presję wywierają na przedsiębiorstwa w tym zakresie normy obowiązującego prawa oraz instytucje rządowe i regulatorzy rynku. Na razie państwo polskie nie wykazuje żadnych, istotnych inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy o CSR i przykładów działania zgodnego z dobrą praktyką CSR. Pełna relacja z debaty zostanie opublikowana 24 kwietnia 2013 r. wraz wynikami kolejnej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm.