Postępowanie notyfikacyjne zostało zgłoszone Komisji Europejskiej i prowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. "KE uznała, że środek pomocy służy realizacji celu leżącego we wspólnym interesie w niezbędnym zakresie i w sposób proporcjonalny, więc zgodny z rynkiem wewnętrznym" - głosi komunikat.

W lutym br. na wniosek MPR Sarmatia zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Wcześniej spółka informowała o uwzględnieniu inwestycji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin, przez które przebiegać ma rurociąg.

Projekt budowy rurociągu naftowego Brody-Płock jest integralną częścią Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej, przez który w przyszłości może być dostarczana ropa kaspijska dla odbiorców w Polsce i innych krajach europejskich. Korytarz zaczyna się w Azerbejdżanie, przebiega przez terytorium Gruzji, Morze Czarne, Ukrainę i Polskę i stwarza możliwości dla transportowania ropy naftowej do Słowacji, Czech, Niemiec, a przez Naftoport Gdański - do odbiorców z krajów morza Bałtyckiego.