"Rada nadzorcza, po wysłuchaniu kandydatów przedstawionych przez doradcę do spraw personalnych, jednogłośnie podjęła uchwałę o powierzeniu funkcji prezesa zarządu panu Mariuszowi Grendowiczowi" - głosi komunikat.

MSP podkreśliło, że w trakcie postępowania konkursowego RN poszukiwała "doświadczonego w finansowaniu inwestycji bankiera".

"Pan Mariusz Grendowicz spełnił stawiane warunki i zaprezentował rozległą wiedzę i doświadczenie z zakresu podejmowania decyzji inwestycyjnych, strukturyzowania transakcji i określania ryzyka biznesowego. Tym samym daje gwarancję sprawnego realizowania stawianych spółce celów" - czytamy dalej w materiale.

Grendowicz był w przeszłości m.in. wiceprezesem Banku BPH i prezesem BRE Banku.

PIR - spółka celowa Skarbu Państwa - i Bank BGK mają być dwoma filarami programu "Inwestycje Polskie". W ramach realizacji tego programu do Banku BGK trafiło ok. 4,39 mld zł środków pozyskanych ze sprzedaży akcji PKO Banku Polskiego.

Realizację programu zapowiedział premier Donald Tusk w tzw. drugim expose, wygłoszonym 12 października 2012 roku. Na rozwojowe dla kraju inwestycje zostanie przeznaczony zamrożony dziś kapitał, czyli udziały skarbu państwa w spółkach publicznych. Program służy wspieraniu projektów w dziedzinach: infrastruktura energetyczna (dystrybucja i wytwarzanie) i gazowa (sieć przesyłowa, wydobycie i magazyny), zagospodarowanie złóż węglowodorowych (w tym gazu z łupków), infrastruktura transportowa; infrastruktura samorządowa (utylizacja odpadów, komunikacja) oraz przemysłowa i telekomunikacyjna.