"Nowy program NCBiR stanowi z pewnością ważny i potrzebny instrument wsparcia zwłaszcza w obecnej sytuacji wyczerpania środków na duże przedsięwzięcia badawcze. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorstwa reprezentujące różne branże. Istotnym elementem jest możliwość dofinansowania działań dotyczących budowy instalacji pilotażowych, walidacji czy testów, celem jak najlepszego przygotowania uzyskiwanych wyników do wdrożenia w działalności gospodarczej" - powiedziała lider zespołu R&D and Government Incentives w Europie Środkowej Deloitte Magdalena Burnat-Mikosz, cytowana w komunikacie. 

W ramach programu wsparcie otrzymają duże i kompleksowe przedsięwzięcia badawcze, których wartość przekracza 5 mln zł. Wartość dofinansowania może wynieść od 40 do 80% dla przedsiębiorców oraz do 100% dla jednostek badawczych. Według Deloitte, program NCBiR jest jedną z ostatnich możliwości otrzymania tak wysokich dotacji na projekty B+R w tej perspektywie unijnej.

Wnioski do NCBiR można składać w terminie od 19 marca do 2 maja br. Pod uwagę będą brane te projekty, które uwzględniają budowę instalacji pilotażowych lub demonstracyjnych służących testowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych.