Walka o drugie życie dla sieci handlowej Bomi nie powiodła się. Jak podała spółka w komunikacie, sąd zdecydował o zmianie trybu upadłości Bomi z upadłości układowej na upadłość likwidacyjną.

„Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wydał postanowienie o zmianie trybu upadłości z upadłości układowej na upadłość likwidacyjną. Na Syndyka masy upadłościowej została powołana pani Grażyna Ossowska - Mazurek, pełniąca do tej pory funkcję Nadzorcy Sądowego spółki. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia" – czytamy w komunikacie.

W styczniu Bomi jeszcze walczyło

Wydawało sie jeszcze na początku stycznia, że spółka ma szanse na przetrwanie. Wtedy spółka skierowała do banków będących największymi jej wierzycielami zmodyfikowane propozycje układowe. Bomi chce spłacić drobnych wierzycieli do kwoty 25 tys. zł w całości, zaś pozostałym proponuje redukcję spłaty zobowiązań o 60%.

Jak widać propozycje nie zostały zaaprobowane przez wierzycieli.

Bomi S.A. jest firmą specjalizującą się w zarządzaniu sieciami handlowymi sklepów średniopowierzchniowych w standardach supermarketów i delikatesów. Sklepy te skupione są pod markami Bomi i Rast. Przychody spółki w 2011 r, wyniosły 1,42 mld zł.