Wynagrodzenia stoją w miejscu. Zdecydowana większość przedsiębiorców nie wprowadziła w ciągu ostatnich sześciu miesięcy żadnych zmian w wysokości wypłacanych pensji.

Z sondażu Instytutu Badawczego Randstad i TNS Polska wynika, że nieznaczne podwyżki odnotowano w 1/4 firm i były na poziomie inflacji lub nie przekroczyły 5 procent dotychczasowego wynagrodzenia.

Bez podwyżek do końca roku

Jak podkreśla Agnieszka Bulik - prezes zarządu Randstad, nie należy się też spodziewać podwyżek w ciągu najbliższego półrocza. Wzrost wynagrodzeń jest brany pod uwagę jedynie w co dziewiątej firmie. Większe szanse na nie mają pracownicy dużych przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 250 osób.

Reklama

Agnieszka Bulik zwróciła uwagę, że ponad 70 procent firm odczuwa presję płacową ze strony pracowników.